Accountantskantoor Glissenaar Accountants |
 
          Maak een afspraak
 

Glissenaar Accountants is een ondernemershuis


Glissenaar Accountants is een onalledaags accountantskantoor. Natuurlijk verzorgen wij de jaarrekeningen, belastingaangiftes, administratie en loonadministratie, maar we zouden onszelf niet zijn wanneer we ons daarbij niet opstellen als partner. Wij nemen een sterk adviserende rol in richting ondernemers, maar luisteren net zo graag. Kwaliteit staat daarbij voorop. Daar hoeven we het niet eens over te hebben.

Henk Glissenaar: “Deze uitdagende tijd vraagt om samenwerking: tussen de mensen op ons kantoor, met externe specialisten én met de klant. Naar elkaar luisteren, van elkaar leren en samen doelen stellen om resultaten te behalen, daarin zit een mooi stukje dynamiek.”

Glissenaar staat voor samenwerken


Glissenaar biedt altijd een toegevoegde waarde. We investeren in ons team zodat zij krachten kunnen bundelen en van grote waarde zijn voor ondernemers.

We verbinden specialisten zoals fiscalisten, notarissen, verzekeringsadviseurs en de banken om ondernemers te helpen bij iedere financiële uitdaging.We zoeken samenwerkingen zoals die met de SRA en het Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst.

En tot slot werken we samen met ondernemers. Ook met u vormen we een team. Luisteren, advies geven, ervaringen delen, proactief zijn, krachten bundelen en samenwerken: daar gaat het om, daar staan wij voor.Scan uw onderneming met SRA Ondernemerskompas


Met de scan van SRA Ondernemerskompas krijgt u inzicht in de sterke en zwakke punten van uw bedrijf.

Aan de hand van vijftig vragen over verschillende thema’s zoals strategie, marketing, financiële positie, risicomanagement en kapitaalbeheer worden aandachtspunten in kaart gebracht.