Mkb’ers die willen investeren in een logistieke innovatie kunnen in aanmerking komen voor de MIT, de mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Aanvragen moeten tussen 10 mei en 1 september 2016 worden ingediend.

 

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de innovatie passen in een van de vijf onderwerpen: Bundeling en Multimodaliteit, (Inter)nationale regelgeving, Ketensamenwerking, Servicelogistiek en Ketenfinanciering.

 

Zowel individuele als gezamenlijke projecten.
De MIT bedraagt € 55 miljoen en is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de provincies. Het bedrag wordt op vier verschillende manieren beschikbaar gesteld. Individuele bedrijven kunnen een verzoek indienen voor een:
– innovatieadviesproject met een maximale begrotingsvergoeding van 50% tot maximaal € 10.000,
– kennisvoucher met een maximaal bedrag van € 3.750,
– haalbaarheidsproject met een maximale begrotingsvergoeding van 40% tot maximaal € 50.000,
– TKI-innovatiemakelaars en –netwerkactiviteiten met een maximale begrotingsvergoeding van 50% tot maximaal € 10.000.

 

Voor de samenwerking tussen ten minste twee bedrijven kan een aanvraag worden ingediend voor een R&D-samenwerkingsproject met een maximale begrotingsvergoeding van 35% met een minimum van € 50.000 tot maximaal € 350.000.

 

Dien projectvoorstel zo snel mogelijk in
Projectvoorstellen voor de vouchers en innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten worden op basis van binnenkomst behandeld. Hoe eerder de aanvraag op het bureau van het regioloket ligt, des te groter de kans op toekenning. Het eLoket gaat op 10 mei 2016 open en sluit op 1 september van dit jaar. De R&D-samenwerkingsvoorstellen worden behandeld via het tenderprincipe. Een aanvraag kan vanaf 9 juli tot 1 september 2016 worden ingediend.

 

Wilt u meer weten over de voorwaarden en mogelijkheden van de MIT? Kijk dan op de website van RVO of download de folder.