Pro actieve advisering

Door de ervaring van onze medewerkers op kantoor hebben wij vele ondernemers geholpen in het ondernemen middels pro actieve advisering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het maken van exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen, het onderzoeken van subsidiemogelijkheden, benchmarking middels BIZ, het opzetten van een BV structuur, begeleiding financieringsaanvraag bank, begeleiding in aan- of verkoop bedrijf en participatie werknemers in de onderneming. Veel klanten van ons kantoor ondernemen in een BV structuur. Deze ervaring heeft geleid tot een gespecialiseerde advisering in de DGA praktijk.

=> Specialisatie is advisering in de DGA praktijk.

Samenwerking centraal

Glissenaar accountants haalt voldoening uit het bieden van de helpende hand aan ondernemers. Financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch ondersteunen wij in begrijpelijke taal. Werkelijke aandacht, persoonlijke betrokkenheid en doeltreffende advisering, daar herkent u ons aan.

Branche in Zicht (BiZ)

De verwachting van Nederlandse ondernemingen. Het rapport ‘2017 in Zicht’ is uit!

Het SRA-Branche in Zicht maakt het mogelijk dat Glissenaar Accountants u kan voorzien van actuele branche informatie, met de belangrijkste financiële kerngetallen en verwachtingen van het Nederlandse MKB. biz-sra-rapport-2017BiZ (Branche in Zicht) is een landelijk benchmarkplatform met 120.000 jaarrekeningen waar alleen aangesloten SRA-kantoren aan deel kunnen nemen. Download het Sectorrapport ‘SRA Branches in Zicht 2017’, in het submenu, om te zien hoe uw branche ervoor staat.

De branche-informatie is gebaseerd op 8 branches:

  1. Bouw
  2. Logistiek
  3. Automotive
  4. Horeca
  5. Industrie
  6. Detailhandel
  7. Zorg
  8. Juridische Dienstverlening (nieuw)

BIZ in de media

Op dinsdag 13 december 2016 heeft BiZ harde cijfers naar buiten gebracht door middel van de media. De volgende artikelen zijn onder andere gepubliceerd:
1. Accountantweek Artikel “Mkb verwacht meer omzet en winst in 2017”
2. Telegraaf Artikel “Mkb positief gestemd over komend jaar”

Neem voor een gedetailleerd benchmarkrapport voor uw eigen bedrijf contact met ons op.

Mijn Subsidie

Meer dan vijfduizend subsidies zijn beschikbaar voor Nederlandse ondernemers. Deze variëren van lokale fondsen, regionale, landelijke tot grote Europese regelingen voor miljoenen euro’s. Met al deze subsidies zijn er voor verschillende ondernemer(s) wel regelingen die van toepassing zijn. Hiermee kunt u namelijk het verschil maken tussen die nieuwe zuinige bedrijfsauto’s, of ruimte voor een extra personeelslid.

Toch brengt het hele proces van subsidies opzoeken en aanvragen veel administratieve werkzaamheden met zich mee, en dat kost ontzettend veel tijd. Wij willen onze klanten graag wegwijs maken in het oerwoud van subsidies. Daarom werken wij sinds kort samen met MijnSubsidie.com.

Op ons kantoor vullen we samen een korte vragenlijst in over uw organisatie. Daarna berekent het systeem of uw organisatie kans maakt op een van de subsidieregelingen, wat het mogelijke subsidiebedrag is en hoe u de subsidie kunt verkrijgen. Indien uw onderneming hiervoor in aanmerking komt, dan ontvangt u een uitgebreide rapport, waarin ook een drietal subsidiebureaus benoemd worden die in uw sector zijn gespecialiseerd.

Ook benieuwd naar mogelijke subsidies? Vraag naar de MijnSubsidie-scan, en bekijk uw kansen!