Rubriek_bullit-DGAVoor de DGA

De kansen en mogelijkheden
Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen BV. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen BV.

Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de BV of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

Investeren in eigen bedrijfspand
In de huidige markt is het investeren in en financieren van eigen vastgoed bepaald geen sinecure. Mocht u wel de mogelijkheden hebben om te investeren in een eigen bedrijfsruimte dan is het de vraag wie er gaat investeren. U als DGA? Het bedrijfspand komt dan op uw naam te staan. Of kunt u beter kiezen voor een investering vanuit de BV.

Let op!
Investeren vanuit privé of vanuit de BV wordt fiscaal verschillend behandeld. Wat in uw situatie het voordeligst is, kunnen wij u voorrekenen.

Op naam van de BV
De keuze om het eigen bedrijfspand vanuit de BV aan te houden, wordt naast de fiscaliteit ook bepaald door de aanwezige bedrijfsrisico’s en uw toekomstplannen. We zien vaak dat het bedrijfspand wordt afgezonderd van de risico’s van de onderneming. Zeker als het pand tevens dient als beleggingsobject, bijvoorbeeld ter belegging van pensioengelden in eigen beheer. Vanuit de bv wordt het pand vervolgens verhuurd aan de werkmaatschappij. De huuropbrengsten – na aftrek van onder meer afschrijvingen en financieringskosten – zijn als winst onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Een latere verkoopwinst of -verlies behoort eveneens tot de fiscale winst.

Tip:
Het onderbrengen van het bedrijfspand in een aparte BV maakt een toekomstige bedrijfsoverdracht gemakkelijker te structureren en te financieren.

Op naam van de DGA
Kiest u ervoor om vanuit privé te investeren in een pand en verhuurt u dit privépand aan uw BV, dan valt het pand onder de terbeschikkingstellingsregeling (TBS-regeling).