De aftrek voor bepaalde zakelijke kosten zoals een zakenlunch, een receptie of congressen en seminars gaat vanaf 2017 omhoog van 73,5% naar 80%. Na een eerdere aankondiging heeft staatssecretaris Wiebes recent de wetswijziging hiervoor bij de Tweede Kamer ingediend. De verhoging van de aftrekmogelijkheid van deze zogenaamde ‘gemengde kosten’ geldt alleen voor IB-ondernemers en resultaatgenieters.

 

Het gaat om de volgende in aftrek beperkte kosten en lasten die verband houden met:
– voedsel, drank en genotmiddelen
– representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak
– congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke

 

Huidige regeling
Al jarenlang is in de wet bepaald dat deze kosten tot een bedrag van € 4.500 niet in aftrek komen op de winst. Naar keuze kan de belastingplichtige ook kiezen om in plaats van een niet aftrekbaar bedrag van € 4.500, 26,5% van de genoemde kosten niet in aftrek te brengen. 73,5% van deze kosten zijn dan wel aftrekbaar.

 

Nieuwe regeling
Met de wetswijziging verhoogt de staatssecretaris het aftrekpercentage van 73,5% naar 80%. Het bedrag van € 4.500 wordt niet verlaagd.

 

Let op! De hiervoor beschreven aftrekbeperking geldt alleen voor IB-ondernemers en resultaatgenieters. In de vennootschapsbelasting geldt de aftrekbeperking ook als er werknemers in dienst zijn. Voor de vennootschapsbelasting geldt de verhoging van het aftrekpercentage echter niet en blijft deze gehandhaafd op 73,5%.