Bent u eigenaar van een monumentenpand? Als het aan het kabinet ligt komt er per 1 januari 2017 een einde aan de aftrek van uitgaven aan uw pand in de inkomstenbelasting. De afschaffing van deze aftrekpost is onderdeel van de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor 2017. Eigenaren van monumentenpanden kunnen in de toekomst in aanmerking komen voor een subsidie.

Als eigenaar van een monumentenpand mag u bepaalde onderhoudskosten aan het pand in de inkomstenbelasting in aftrek brengen. Een monumentenpand is in dit geval een pand dat is ingeschreven in een Rijksmonumentenregister (of is aangewezen als beschermd monument) en voor u kwalificeert als eigen woning of als een bezitting in box 3.

Van de kosten die u in alle redelijkheid maakt om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen, is 80% aftrekbaar. Achterstallig onderhoud valt hier ook onder, maar een verbetering, zoals een uitbreiding van het monumentenpand niet. Ook eigenaarslasten en afschrijvingen zijn niet aftrekbaar.

Aan die aftrekpost van 80% van de onderhoudskosten komt per 1 januari 2017 een einde, mits de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de plannen van het kabinet.

 

Let op! De aftrek monumentenpanden blijft vanaf 2017 nog wel in beeld voor teruggaven van kosten. Heeft u in de jaren tot en met 2016 aftrek monumentenpanden genoten voor kosten die u in 2017 of latere jaren terugontvangt, dan moet u deze teruggave op dat moment als inkomen aangeven.

 

Subsidieregeling
Voor particuliere eigenaren van monumentenpanden komt er een nieuwe subsidieregeling. U kunt onder voorwaarden en op aanvraag een subsidie ontvangen van 25% voor bepaalde aangewezen sobere en doelmatige kosten voor het in stand houden van het monument (onderhoudskosten). Voor de subsidie wordt maximaal € 10.000 aan subsidiabele kosten per jaar in aanmerking genomen. Voert u voor € 13.000 aan onderhoud uit, dan krijgt u dus € 2.500 subsidie (25% van € 10.000). Subsidieaanvragen waarvan de subsidiabele kosten lager zijn dan € 2.000 per jaar komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Overgangsregeling
Maar wat nu als u plannen heeft voor onderhoud aan uw monumentenpand in de verwachting dat er ook in 2017 (en 2018) nog een fiscale aftrek zou zijn? U heeft zelfs al uitgewerkte investeringsplannen en u bent ook al een financieringsverplichting aangegaan of u gaat deze nog aan vóór 2017? Voor u is er een overgangsregeling. Onder voorwaarden komt u in aanmerking voor een subsidie van 40% van de potentieel fiscaal aftrekbare onderhoudskosten.

 

Tip: Als compensatie voor de verwachte (en in een investeringsplan becijferde) aftrek van onderhoudskosten in 2017 (en 2018) kunnen particuliere eigenaren van monumentenpanden van 1 januari 2017 tot 1 maart 2017 een subsidieaanvraag indienen.