Onder welke cao valt uw personeel?

Onder welke cao valt uw personeel?

Volgens FNV betaalde een werkgever niet de door de cao voorgeschreven lonen en afdrachten aan de sociale fondsen. Hij kreeg daarom van FNV in een procedure een dwangsom gevorderd van € 10.000 per dag. In dit geval liep de procedure met een sisser af, omdat de Hoge...
Weinig btw afgedragen in 2016? Tip!

Weinig btw afgedragen in 2016? Tip!

Heeft u over 2016 in het totaal weinig btw af te dragen? Controleer dan of u in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling (KOR) en pas deze nog toe in de btw-aangifte die u deze maand indient. Toepassing KOR Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na...
Wanneer ben je voor de fiscus elkaars partner?

Wanneer ben je voor de fiscus elkaars partner?

Als je fiscaal gezien als elkaars partner wordt aangemerkt, heeft dit diverse gevolgen. Die kunnen positief, maar ook negatief uitpakken. Dus is het van belang te weten wanneer u elkaars partner bent en of u hierin zelf kunt sturen. Getrouwd of geregistreerd...