Rubriek_bullit-ONVoor de ondernemer, de werkgever en de DGA
Be SMART en realiseer uw bedrijfsdoelen

Glissenaar SMART

De eerste nieuwsflits van Glissenaar gaf input voor het ontwikkelen van een managementinformatiesysteem in vijf stappen. Vanaf hier gaan we dieper in op het creëren van een transparant dashboard op het systeem. In meerdere delen behandelen we iedere keer een specifiek onderdeel om zo tot een op maat gemaakte oplossing te komen voor uw bedrijf. Dit is deel 1 uit de reeks.

Om tot een transparant managementinformatiesysteem te komen dat ieder beslissingsproces ondersteunt bij gerichte en optimale groei moet u een aantal stappen doorlopen. Begin met het bepalen van uw strategie en maak deze SMART.

Bepaal uw strategie

Bepaal of herformuleer de missie en visie van de organisatie. Neem de organisatie onder de loep en formuleer de taken van de afdelingen. Ontwikkel een strategische planning die gericht is op veranderingen die risico’s met zich mee kunnen brengen.

Maak de strategie SMART

Maak de strategie specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Specifiek

Discussie over de doelen moet niet meer kunnen ontstaan na deze stap. Omschrijf ieder doel duidelijk en concreet. Het moet voor iedereen in een oogopslag duidelijk zijn wat de doelstelling zijn. Als handvat kun je ieder doel omschrijven aan de hand van de zes w’s. Wat willen we bereiken, met wie, waar, wanneer gebeurt het, welke delen van de doelstelling zijn essentieel en waarom willen we dit doel bereiken?

Meetbaar

Er moet een systeem of methode komen om te bepalen in hoeverre een doel op een bepaald moment bereikt is. Bepaal per doel ook de startsituatie.

Acceptabel

Is er draagvlak voor de doelen die gesteld zijn. Medewerkers en betrokkenen in het proces moeten heil zien in de doelstelling om ze haalbaar en uitvoerbaar te laten zijn.

Realistisch

Er zijn altijd andere activiteiten en onverwachte gebeurtenissen die spelen op een afdeling, met dit in het achterhoofd, zijn de doelen dan nog steeds haalbaar? Bekijk of er voldoende knowhow, capaciteit en middelen zijn om de doelen uit te voeren.

Tijdgebonden

Wanneer starten we met welke doelen en wanneer is het doel bereikt? Geef ieder doel een duidelijke start- en einddatum.

Lees volgende maand deel 2: Breng kritieke succesfactoren en kritische presentatie indicatoren in kaart