Rubriek_bullit-ONVoor de ondernemer

Meestal beslist de Belastingdienst binnen de wettelijke termijnen, maar soms duurt het te lang. Dan is het mogelijk om een dwangsom te vorderen wegens niet tijdig beslissen. Daarmee heeft u een middel in handen om de Belastingdienst tot snelheid te manen.

Blijft de Belastingdienst toch nog in gebreke, dan ontvangt u een dwangsom per dag dat de Belastingdienst te laat heeft beslist op uw aanvraag of bezwaar.

Let op!
U kunt alleen een dwangsom vorderen als de Belastingdienst niet tijdig een besluit neemt op uw aanvraag of niet tijdig beslist op een bezwaarschrift. Er kan geen dwangsom worden gevorderd als de Belastingdienst te lang doet over het vaststellen van een aanslag naar aanleiding van een aangifte.

Termijn voor indiening ingebrekestelling
U kunt de ingebrekestelling pas indienen na het verstrijken van een minimale termijn. Voor een verzoek is de termijn 8 weken. De Belastingdienst kan die termijn verlengen als er nadere informatie nodig is om te kunnen beslissen op het bezwaar of de aanvraag. Voor een bezwaar is die termijn 12 weken.

De Belastingdienst heeft twee weken om te beslissen nadat u de ingebrekestelling heeft ingediend. Blijft de beslissing dan toch nog uit, dan moet de Belastingdienst een dwangsom betalen wegens niet tijdig beslissen. Gebruik voor de ingebrekestelling het formulier op de website van de Belastingdienst.