Belastingen

Ons kantoor heeft twee fiscalisten met beiden hun eigen specialisaties. Zij zorgen er voor dat ons kantoor weet waar de wet- en regelgeving over gaat en vooral waar er kansen liggen tot besparing. Maandelijks informeren wij u middels een digitale nieuwsbrief. Wij houden u op de hoogte en zo kunnen we optimaal samenwerken. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van Horizontaal Toezicht belastingdienst. Een uniek samenwerkingsverband met de belastingdienst die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de verrichte belastingaangiften verhoogt.

=> Specialisatie is kwalitatieve en betrouwbare belastingaangifte door deelname aan convenant Horizontaal Toezicht belastingdienst.

Profiteer van Horizontaal Toezicht: nooit gezeur achteraf

Met Horizontaal Toezicht is de Belastingdienst enkele jaren geleden een nieuwe weg ingeslagen met het toezicht op de naleving van de fiscale wet- en regelgeving. De werkwijze wordt tot op heden door vele grote ondernemingen toegepast. Dankzij het SRA-Convenant met de Belastingdienst profiteren wij bij Glissenaar Accountants, en daarmee ook u als ondernemer, van Horizontaal Toezicht.

 Bekijk hier de brochure ‘Horizontaal Toezicht biedt ondernemers meer zekerheid’

Wat is Horizontaal toezicht?

Een model waarbij de Belastingdienst met de fiscaal adviseur samenwerkt op basis van vertrouwen, transparantie en gelijkwaardigheid. Het is erop gebaseerd dat uw aangiften deskundig en dus correct tot stand zijn gekomen. Het accountantskantoor moet hiervoor voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werkt volgens overeengekomen normen waardoor controles overbodig worden. Daardoor kan de Belastingdienst aangiften snel verwerken en weet u bovendien welke aanslagen u mag verwachten.

Voordelen van Horizontaal Toezicht

  • Versnelde aanslagregeling
  • Ontbreken van vragenbrieven
  • Werken in de actualiteit: metatoezicht en kleiner risico op vergrijpboete
  • ‘Vriendelijker’ communicatie rondom boekenonderzoek
  • Vooroverleg
  • Adequate communicatie met relatiebeheerder