Rubriek_bullit-ONVoor de ondernemer

Heeft u klanten die facturen niet betalen? Dan kunt u de al afgedragen btw op die facturen terugvragen bij de Belastingdienst. Doe dat met een brief en stuur de brief tijdig. Dat is binnen een maand na het aangiftetijdvak waarin duidelijk is geworden dat uw klant niet meer zal betalen.

Hoe werkt het?
Op uw facturen aan uw klanten brengt u btw in rekening. Die btw draagt u af op de btw-aangifte over het tijdvak waarin u factureerde. Blijkt uw klant de factuur geheel of gedeeltelijk niet te betalen, dan kunt u de btw bij de Belastingdienst terugvragen. Stuur daarvoor een aparte brief aan de Belastingdienst. Beschrijf daarin om welke facturen het gaat en licht toe waarom ze oninbaar zijn.

Let op:
Voor deze btw-teruggaaf moet u een aparte brief sturen. Reikt u creditfacturen uit of boekt u prijsverminderingen, dan riskeert u een naheffingsaanslag en een boete.

Wat is oninbaar?
U moet in uw teruggaafverzoek aannemelijk maken dat de facturen oninbaar zijn. Dat kunt u bijvoorbeeld doen met een faillissementsverklaring, een bericht van een incassobureau of correspondentie waaruit blijkt dat uw klant de factuur niet zal betalen.

Tip:
Voer een actief debiteurenbeheer en dien het verzoek voor btw-teruggaaf wegens oninbare vorderingen tijdig in.

In welke situaties werkt het verzoek niet?
In een aantal situaties krijgt u geen btw-teruggaaf wegens oninbare facturen. Dat is in het geval van:
1.onzakelijke kwijtschelding
2.toepassing margeregeling
3.toepassing kasstelsel
4.omzetting van de onbetaald gebleven vordering in een geldlening

Meer weten? Kijk hier