Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis verlengd tot 1 april 2022

Om ondernemers en bedrijven met betalingsproblemen door de coronacrisis tegemoet te komen heeft het kabinet besloten om het bijzonder uitstel van betaling van belastingen te verlengen tot 1 april 2022. Het bijzonder uitstel liep anders af op 31 januari 2022 en sluit nu weer aan bij de duur van de andere maatregelen uit het steunpakket.

Ondernemers die al gebruik maken van het bijzonder uitstel, hoeven geen actie te ondernemen. Ondernemers die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel of hun openstaande schuld al volledig hebben afgelost, kunnen tot 1 april 2022 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Het bijzonder uitstel geldt voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt.

Ondernemers hoeven de belastingen waarvoor bijzonder uitstel is verkregen derhalve niet te betalen tot 1 april 2022. Wel moet op tijd aangifte worden gedaan. Vanaf 1 april 2022 moet weer voldaan worden aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.

Op 1 oktober 2022 wordt begonnen met het afbetalen van de belastingschuld die tijdens het bijzonder uitstel is opgebouwd. Hiervoor geldt een betalingsregeling van 60 maanden.

Heeft u vragen over het bijzonder uitstel van betaling, neem dan contact met ons op.