Goed personeel is schaars, ook in de transportbranche. Voor een goede werknemer wilt u dus best wat extra betalen. Dus extra loon erbij, of misschien een bonus? Wat zijn de voor- en nadelen?

Doorwerking naar de toekomst
Een salarisverhoging werkt door naar de toekomst. Een bonus niet. Geeft u bijvoorbeeld iemand met een brutojaarsalaris van € 30.000 er nu 3% loon bij en volgend jaar weer, dan is het loon in 2020 € 31.827. Geeft u nu in plaats van 3% meer loon een bonus en pas volgend jaar weer 3% meer loon, dan bedraagt het loon in 2020 € 30.900.

Let op! Dit verschil werkt ook door naar bijvoorbeeld de premies werknemersverzekering en Zvw.

Toeslagen
Heeft een werknemer recht op één of meer toeslagen, dan werkt een hoger loon ook hierop door. Dit kan betekenen dat de werknemer gekort wordt op zijn toeslag of zelfs zijn toeslag mist. Dit geldt ook voor een bonus, maar alleen in het jaar van uitbetalen. Afhankelijk van de situatie kan een eenmalige bonus daarom voordeliger voor de werknemer en werkgever uitpakken dan een salarisverhoging.

Bonus via werkkostenregeling
Als u de bonus via de werkkostenregeling uitkeert, heeft dat meerdere voordelen. De bonus blijft voor de werknemer onbelast en werkt niet door in zijn toeslagen.

Voor u blijft de bonus onbelast als u in het jaar in totaal aan al uw werknemers niet meer aan vergoedingen en verstrekkingen uitgeeft dan 1,2% van uw loonsom. Bij overschrijding van deze grens betaalt u 80% eindheffing. Dit lijkt veel, maar is vaak voordeliger dan wanneer u hetzelfde bedrag via het loon betaalt.

Let op! Een bonus via de werkkostenregeling mag niet meer dan 30% afwijken van wat gebruikelijk is. Om gesteggel over kleine bedragen te voorkomen, doet de fiscus hierover niet moeilijk als u in totaal in een jaar aan een werknemer niet meer dan € 2.400 uitgeeft aan vergoedingen en verstrekkingen.