Rubriek_bullit-ONVoor de ondernemer, de werkgever en de DGA
Breng kritieke succesfactoren en kritische prestatie indicatoren in kaart

Glissenaar Inventarisatie

De eerste AHA van Glissenaar gaf input voor het ontwikkelen van een managementinformatiesysteem in vijf stappen, vorige maand bepaalden we de strategie. We gaan steeds dieper in op het creëren van een transparant dashboard op het systeem om zo tot een op maat gemaakte oplossing te komen voor uw bedrijf. Dit is deel 2 uit de reeks.

Om een toekomstgerichte visie te stimuleren is het prettig om met een managementinformatiesysteem te werken. Zo ontwikkelt u een strategische planning die is gericht op veranderingen die risico’s impliceren en heeft u uw oriëntatie op doelen en strategieën op de lange termijn. In dit tweede deel bespreken we het kiezen en plaatsen van kritieke succesfactoren en kritische prestatie indicatoren in het managementinformatiesysteem.

Wat zijn kritieke succesfactoren?

Kritische succesfactoren vormen het hart van een strategie. Het gaat om de belangrijkste middelen die ingezet moeten worden en zaken waar absoluut aandacht aan besteed moet worden om succesvol te zijn. KSF’s zijn bepalend voor de strategie en niet andersom.

Wat zijn kritische prestatie indicatoren?

KPI’s, zoals kritische prestatie indicatoren worden afgekort, zetten de doelen om in meetbare variabelen. Wilt u bijvoorbeeld een verdubbeling van de maandelijkse omzet dan geeft een KPI een exact cijfer van het aantal te verkopen producten om dit doel te bereiken.

Voer een SWOT-analyse uit

Voer een SWOT-analyse uit om de kritieke succesfactoren te achterhalen. SWOT staat voor strengths, weaknesses, opportunities en threats. Er wordt achterhaald of er kans is op succes, of het succes wordt bedreigd, of er kansen blijven liggen en of er kans is op falen. Aan de hand van de uitkomst kunnen kritieke succesfactoren worden bepaald.

Bepalen van kritieke succesfactoren en kritische prestatie indicatoren

De kritische succesfactoren komen recht uit de ondernemersmissie. Hierin wordt onder andere in hoofdlijnen uiteengezet welke activiteiten een onderneming wil ontplooien, op welke markten deze activiteiten worden gericht en welke afnemers en afzetgebieden bereikt moeten worden. Naar aanleiding van de doelen worden de indicatoren bepaald.

Lees volgende maand deel 3: Inventariseer de huidige bedrijfsprocessen.