Ondernemers die in 2015 btw hebben betaald in andere EU-landen, kunnen via de Nederlandse Belastingdienst een teruggaafverzoek indienen om deze btw terug te vragen. Verzoeken om een dergelijke teruggaaf moeten uiterlijk 30 september 2016 bij de Belastingdienst ingediend zijn, anders is er geen teruggaaf van buitenlandse btw mogelijk.

 

Let op termijn!
De zomervakantie valt laat dit jaar, waardoor de deadline voor het teruggaafverzoek opeens snel dichtbij kan komen. Zorg er dus voor dat de gegevens die nog nodig zijn voor het teruggaafverzoek verzameld zijn, zodat tijdig het teruggaafverzoek buitenlandse btw bij de Belastingdienst kan worden ingediend.

 

Benodigde gegevens:
– een korte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer en welke levering(en)/dienst(en) in het buitenland aan de ondernemer is/zijn verricht
– kopie van facturen (in pdf)
– inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor het gebruik van de internetsite van de Belastingdienst; het aanvragen duurt ongeveer vier weken.

 

Inloggegevens
De inloggegevens voor het teruggaafverzoek zijn niet gelijk aan die voor het indienen van de reguliere btw-aangifte. Indien de ondernemer nog niet over de benodigde inloggegevens beschikt, dienen deze inloggegevens aangevraagd te worden bij de Belastingdienst. Houdt u bij het aanvragen van een gebruikersnaam en wachtwoord rekening met een verwerkingstijd door de Belastingdienst van drie tot vier weken.

 

Teruggaafverzoek fiscale eenheid btw
Wanneer sprake is van een fiscale eenheid btw dient het teruggaafverzoek per entiteit van de fiscale eenheid te worden gedaan, en niet per fiscale eenheid. Iedere entiteit binnen de fiscale eenheid moet ook over eigen inloggegevens beschikken voor het doen van het teruggaafverzoek.

 

Let op!
Heeft de ondernemer in 2015 btw in rekening gebracht gekregen vanuit een ander EU-land, vraag deze betaalde btw dus zo spoedig mogelijk terug. Zo wordt voorkomen dat de ondernemer een teruggaaf misloopt. Na 30 september 2016 is het teruggaafverzoek namelijk niet meer mogelijk.