Nieuwe pensioenplannen kabinet

Voor de werkgever Het kabinet presenteerde op maandag 6 juli 2015 op hoofdlijnen een pensioenstelsel dat aansluit op de veranderende maatschappij en klaar is voor de 21ste eeuw. Een toereikend pensioen voor alle werkenden, dus ook zelfstandigen, meer inzicht, maatwerk...

Let op fiscale behandeling transitievergoeding

Voor de werkgever Met ingang van 1 juli 2015 is de transitievergoeding uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Voor u als werkgever is het belangrijk te weten dat u de transitievergoeding fiscaal moet behandelen als loon uit vroegere dienstbetrekking....

Alternatief voor het pensioen in eigen beheer

Voor de DGA Wat te doen met het pensioen in eigen beheer, gezien alle problemen met deze vorm van pensioenopbouw voor de DGA? Die vraag hing al enige tijd in de lucht, maar eindelijk is er nu een eerste concrete stap gezet. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft...

Tweede Kamer akkoord met vervanging VAR

Voor de ondernemer De Tweede Kamer is op donderdag 2 juli 2015 akkoord gegaan met het plan om de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door een systeem van modelovereenkomsten. Als ook de Eerste Kamer het plan straks goedkeurt, komt er een einde aan de...

Bezwaar tegen box 3-heffing niet meer nodig

Voor de werkgever en werknemer De spaartaks, ofwel vermogensrendementsheffing: er is veel om te doen in de media, omdat de heffing op spaargeld onrechtvaardig zou zijn. De Staatssecretaris van Financiën heeft nu besloten dat het niet langer nodig is om bezwaar te...