Van marketingplan naar LinkedIn

Marketing… natuurlijk weet jij als ondernemer hoe belangrijk dat is voor jouw business. Maar hoe gaat marketing nou écht voor jouw bedrijf werken? Hoe bereik je met al jouw inspanningen daadwerkelijk resultaat? Een marketingplan is daarvoor onontbeerlijk. Maar wist je...

Aftrek onderhoud monument op de schop

Bent u eigenaar van een monumentenpand? Als het aan het kabinet ligt komt er per 1 januari 2017 een einde aan de aftrek van uitgaven aan uw pand in de inkomstenbelasting. De afschaffing van deze aftrekpost is onderdeel van de op Prinsjesdag gepresenteerde...

Vrijwilligersregeling of niet?

Veel sportorganisaties en non-profitorganisaties maken gebruik van vrijwilligers. Als deze onder de vrijwilligersregeling vallen hoeft de organisatie geen loonheffingen in te houden en te betalen op een vergoeding voor vrijwilligerswerkzaamheden. Maar wanneer is die...