Omzetten in een bv voordeliger?

Voor de ondernemer Bent u ondernemer en heeft u een persoonlijke onderneming met een flinke winst? Dan heeft u er vast al eens over gedacht om uw onderneming om te zetten in een bv. Aan de hand van twee vragen maken we een vergelijking tussen de belastingheffing over...

Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever

Voor de werkgever Het is u vast niet ontgaan: vanaf 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding. Op die datum treedt het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking. Bent u een kleine werkgever, is uw financiële situatie...

Dubbele huisvesting: wat mag u vergoeden?

Voor de werkgever en werknemer Uw werknemer heeft door zijn werk dubbele huisvestingskosten. Wat zijn de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling voor het vergoeden van deze dubbele kosten? Tijdelijk verblijf In de werkkostenregeling is een vergoeding voor dubbele...

Curator al in beeld vóór faillissement

Voor de DGA Er komt een wettelijke regeling voor aanwijzing van een toekomstige curator. Mocht uw onderneming onverhoopt in zwaar weer verkeren, dan wordt het straks mogelijk om al vóór een faillietverklaring aan de rechter te vragen om de toekomstige curator in het...

Subsidie praktijkleren? Wees er op tijd bij!

Voor de werkgever Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en vervangen door een nieuwe regeling: de subsidieregeling Praktijkleren. Kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren voor het studiejaar 2014/2015, dan kunt...