Automatische pensioenverdeling na scheiding in de maak

Automatische pensioenverdeling na scheiding in de maak

In de toekomst wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen bij echtscheiding automatisch verdeeld. Zo krijgen beide ex-partners meer regie over hun eigen financiële planning. Ook ontstaat zo een beter overzicht van hoeveel pensioen men uiteindelijk kan...
Nieuwe regels bij telefonisch bezwaar Belastingdienst

Nieuwe regels bij telefonisch bezwaar Belastingdienst

Het telefonisch afhandelen van bezwaren bij de Belastingdienst is gebonden aan diverse voorwaarden. Deze zijn onlangs gewijzigd. Wat betekent dit als u in bezwaar gaat? In bezwaar Als u het niet met een beslissing van de inspecteur eens bent, kunt u in bezwaar. Bij...
Zo stuurt u nog beter op uw doelstellingen

Zo stuurt u nog beter op uw doelstellingen

Toekomstgericht bezig zijn. Voor Glissenaar Accountants is dat geen hype, maar een jarenlange vanzelfsprekendheid. Niet voor niets richten wij ons op ondernemers met een toekomstvisie, voor wie groei en ontwikkeling centraal staan. Als accountantskantoor denken wij...
Strengere privacyregels per 25 mei 2018

Strengere privacyregels per 25 mei 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet is de opvolger van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG is meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving en is aanzienlijk strenger...
Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking

Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking

U kunt tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze vervolgens schuldig blijven. Uw nabestaanden hebben dan een vordering op u, die vrijvalt bij uw overlijden. De erfenis vermindert dus met de schuldig erkende bedragen, waardoor ook de erfbelasting...