Rubriek_bullit-ONVoor de ondernemer

Ook bij een middellijk belang van ten minste 95% is sprake van een concern en kan de concernregeling worden toegepast. Dat is onlangs duidelijk geworden.

In principe wordt de werkkostenregeling (WKR) per werkgever toegepast. Vanaf 1 januari 2015 is echter de concernregeling in de werkkostenregeling geïntroduceerd. Kiest een concern voor toepassing van deze regeling dan ontstaat een collectieve vrije ruimte. Op concernniveau hoeft dan geen splitsing meer gemaakt te worden van de vergoedingen en verstrekkingen naar concernonderdeel. De concernregeling kan alleen worden toegepast als sprake is van een belang van ten minste 95%.

Tot voor kort was niet duidelijk of de concernregeling ook kan worden toegepast bij aanwezigheid van een middellijk belang van ten minste 95%. De Belastingdienst heeft echter onlangs bevestigd dat ook in geval van een middellijk aandeelhouderschap van ten minste 95% sprake is van een concern en de concernregeling kan worden toegepast.

Dit betekent dat ook in de volgende situatie sprake is van een concern en de concernregeling kan worden toegepast:

Een moederholding met personeel heeft een 100% belang in een tussenholding zonder personeel. Deze tussenholding heeft weer 100% belangen in diverse dochtervennootschappen. De moedermaatschappij vormt samen met de dochtervennootschappen een concern en kan de concernregeling toepassen.

Tip: De concernregeling kan naar keuze wel of niet worden toegepast. Deze keuze hoeft pas gemaakt te worden bij de eerste aangifte loonheffingen na afloop van het jaar. Voor het jaar 2015 zal dit dus zijn bij de aangifte januari 2016. Kiest een concern voor toepassing van de concernregeling dan geldt deze keuze voor alle concernonderdelen die voldoen aan de 95%-eis.