Een factuur moet volgens de wet aan verschillende eisen voldoen. Voldoet een inkoopfactuur niet aan deze eisen, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst uw aftrek weigert.

Controleer daarom of de factuur aan de eisen voldoet.

Factuureisen
Op een factuur zijn onder meer de volgende vermeldingen verplicht:

  • factuurdatum en prestatiedatum (als deze afwijkt van de factuurdatum)
  • opeenvolgende nummering
  • btw-identificatienummer leverancier/dienstverlener en (bij intracommunautaire leveringen en diensten waarvoor de verleggingsregeling geldt) btw-identificatienummer afnemer
  • NAW-gegevens leverancier/dienstverlener én afnemer (een postbusadres alleen is niet voldoende, het volledige vestigingsadres moet vermeld worden)
  • hoeveelheid en aard geleverde goederen of diensten
  • prijs per btw-tarief of vrijstelling, btw-tarief en btw-bedrag

Let op! Voor een aantal bijzondere regelingen gelden aanvullende bepalingen, bijvoorbeeld als sprake is van een vrijstelling, intracommunautaire levering, export, een verleggingsregeling, een nieuw vervoermiddel, de reisbureauregeling, de margeregeling of selfbilling (de afnemer reikt dan de factuur uit). Neem voor meer informatie over deze regelingen contact met ons op.

Geen aftrek btw
Bij een factuur met lichte gebreken kan de Belastingdienst niet zonder meer de aftrek btw weigeren. Bevat de factuur echter meerdere gebreken dan is de kans groter dat de Belastingdienst uw aftrek btw kan weigeren. Loop daarom geen risico en stem met uw leverancier de gebreken in zijn facturen af.

Let op! Ook voor de leverancier is het van belang dat aan de factuureisen wordt voldaan, omdat de leverancier een boete kan krijgen als een onjuiste factuur is uitgereikt.