Corona: bijzonder uitstel van belastingbetaling eindigt 1 april a.s., nog wel uitstel van betaling mogelijk voor voorlopige aanslag 2022

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen tot 1 april 2022 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de meeste belastingschulden. Vanaf 1 april aanstaande moeten alle nieuwe betalingsverplichtingen weer voldaan worden. Als dga moet u dan ook een mogelijke betalingsonmacht van uw BV weer apart melden.

Uitstel van betaling?

Vanwege Corona hebben belastingplichtigen voor verschillende belastingen bijzonder uitstel van betaling aangevraagd bij de Belastingdienst. Deze maatregel stopt per 1 april 2022. Dit betekent dat vanaf dat moment weer aan de betalingsverplichtingen moet worden voldaan. Dit betekent concreet dat de aangiften over de volgende tijdvakken weer tijdig voldaan moeten worden: maart 2022, 1e kwartaal 2022 en 3e vierwekenperiode 2022. Ook belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt, moeten tijdig worden voldaan.

Uitstel van betaling voor voorlopige aanslagen 2022

Mogelijk is sprake is van een voorlopige aanslag voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting over het jaar 2022. Hiervoor geldt dat deze voor het volledige bedrag onder het bijzonder uitstel van betaling blijven vallen. Dit ondanks het feit dat het bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden als steunmaatregel vanaf 1 april 2022 wordt beëindigd. Uiteraard geldt wel dat er (verlengd) bijzonder uitstel moet zijn verleend door de Belastingdienst.

Aflossen opgebouwde belastingschulden

Belastingplichtigen moeten hun opgebouwde belastingschulden in beginsel vanaf 1 oktober 2022 aflossen. Zij krijgen hiervoor vijf jaar de tijd. De Belastingdienst gaat de aankomende periode belastingplichtigen hierover informeren.

Regulier uitstel

Indien belastingplichtigen ook na 1 april 2022 hun belastingschulden niet tijdig kunnen voldoen, kan onder voorwaarden regulier uitstel van betaling worden aangevraagd. Hiervoor gelden wel strengere voorwaarden dan voor het bijzonder uitstel vanwege Corona. Ook dienen dga’s in die situatie de betalingsonmacht van hun BV weer apart te melden.