Rubriek_bullit-DGAVoor de DGA

Er komt een wettelijke regeling voor aanwijzing van een toekomstige curator. Mocht uw onderneming onverhoopt in zwaar weer verkeren, dan wordt het straks mogelijk om al vóór een faillietverklaring aan de rechter te vragen om de toekomstige curator in het aanstaande faillissement aan te wijzen.

Het doel van deze maatregel is het in alle rust en onder toeziend oog van de toekomstige curator voorbereiden van het faillissement van uw onderneming. Met deze ‘stille voorbereidingsfase’ kan men mogelijk voorkomen dat het bedrijf na een faillietverklaring abrupt tot stilstand komt, omdat leveranciers weigeren om nog langer te leveren en personeel direct wegloopt naar ander werk. Met een ‘stille voorbereidingsfase’ kunt u de schade van een faillissement wellicht beperken en de kans op een doorstart vergroten.

Let op!
De rechter zal niet zomaar al vóór een faillietverklaring een toekomstige curator aanwijzen. U moet aantonen wat de meerwaarde is van een ‘stille voorbereidingsfase’ ten opzichte van een regulier (onvoorbereid) faillissement voor schuldeisers, werknemers en andere betrokkenen.

De aangewezen toekomstige curator is geen adviseur of toezichthouder van uw onderneming. Hij neemt ook niet de leiding over. U behoudt als ondernemer voor het faillissement zelf het beheer en de beschikking over het vermogen van uw bedrijf. De toekomstige curator volgt wel kritisch het voorbereidingstraject en zal u bijsturen wanneer dit traject ‘een verkeerde weg’ dreigt in te slaan.

Let op!
De hierboven beschreven wettelijke regeling is nu nog niet van kracht. De Tweede en Eerste Kamer moeten zich nog buigen over dit wetsvoorstel voor aanwijzing van een toekomstige curator vóór de faillietverklaring.