De 10 belangrijkste fiscale wijzigingen in 2017 voor ondernemers, dga’s, werkgevers en particulieren

De start van een nieuw jaar gaat traditiegetrouw gepaard met de nodige veranderingen. Bestaande regels wijzigen, nieuwe regels treden in werking. Wat betekent dat voor u, als ondermer, dga, werkgever of particulier? Glissenaar zet de belangrijkste veranderingen overzichtelijk voor u op een rij.

Wijzigingen voor ondernemers

1. Nieuwe bijtellingspercentages

Overweegt u een nieuwe auto van de zaak waarmee u ook privé rijdt? Houd dan rekening met de nieuwe bijtellingspercentages. Met ingang van 1 januari 2017 zijn er nog maar twee bijtellingscategorieën. Alleen volledig elektrische auto’s (met een CO2-uitstoot van 0 gr/km) komen nog voor het lagere bijtellingspercentage van 4% in aanmerking. Voor alle auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 gr/km geldt een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM).

2. Digitale jaarrekening

Vanaf 2017 zijn kleine bedrijven verplicht de jaarrekening digitaal aan te leveren bij de Kamer van Koophandel. Digitale aanlevering kan met Standard Business Reporting (SBR).

3. Verlaagde Energie-investeringsafrek

Het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) is verlaagd van 58,0% (2016) naar 55,5% (2017). U komt voor de EIA in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat staat vermeld op de Energielijst 2017. Belangrijk: Het investeringsbedrag moet meer zijn dan € 2.500 én u moet de investering binnen drie maanden na het aangaan van uw investeringsverplichting aanmelden bij RVO.nl.

4. Aangepaste innovatiebox

De innovatiebox in de vennootschapsbelasting, bedoeld om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren, is per 2017 aangepast. Zo heeft u voor toegang tot de innovatiebox voortaan een S&O-verklaring nodig.

5. Gewijzigd aftrekpercentage gemengde kosten

Het aftrekpercentage voor gemengde kosten (zoals kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen) is omhooggegaan van 73,5% (2016) naar 80% (2017). Voor ondernemers in de vennootschapsbelasting geldt deze verhoging niet.

Verandering voor de dga

6. Verhoogd gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon is verhoogd van € 44.000 (2016) naar € 45.000. Bent u dga van een innovatieve startup? Dan mag uw loon voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

Wijzigingen voor werkgevers

7. Inhoudingsverbod

Per 1 januari 2017 is het niet meer toegestaan om bedragen in te houden of te verrekenen met het minimumloon. Dit inhoudingsverbod geldt niet voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering: deze mag u – onder voorwaarden en met de nodige begrenzingen – nog wél inhouden op het minimumloon.

8. Lage-inkomensvoordeel

Voor werkgevers is er een nieuwe jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Dit lage-inkomensvoordeel kan oplopen tot maximaal € 2.000 per jaar per werknemer.

Veranderingen voor particulieren

9. Verhoging schenkingsvrijstelling eigen woning

De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is verhoogd naar € 100.000. Voorheen moest de schenking gedaan worden door een ouder aan een kind, maar deze beperking is per 2017 vervallen. De begunstigde moet nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en uiteraard moet het geschonken bedrag worden gebruikt voor de eigen woning.

10. Wijzingen box 3

Box 3 heeft een ander uiterlijk gekregen. In plaats van het vaste forfaitaire rendement van 4% zijn er nu drie vermogensschijven en kent elke schijf jaarlijks veranderende forfaitaire rendementspercentages. Het heffingsvrije vermogen is verhoogd naar € 25.000 per persoon.

Box 3 ziet er schematisch nu als volgt uit:

Vermogensschijf Vermogen na aftrek heffingsvrij vermogen Forfaitair rendementspercentage
1 Minder of gelijk aan €75.000 2,87%
2 Meer dan €75.000 en minder of gelijk aan €975.000 4,60%
3 Meer dan €975.000 5,39%

Bron: SRA – Publicatiedatum: 03-01-2017