De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. Het voorstel lag al vanaf het begin zwaar onder vuur. Openlijk werd betwijfeld of het beoogde doel – het binden van grotere bedrijven aan Nederland – hiermee bereikt zou worden. Uiteindelijk heeft het kabinet maandag 15 oktober besloten de maatregel te schrappen.

Het schrappen van de afschaffing van de dividendbelasting heeft de weg vrijgemaakt voor een pakket aan nieuwe maatregelen die het vestigingsklimaat voor ondernemers moeten verbeteren. Zo wordt de vennootschapsbelasting verder verlaagd, komt er een verlaging van werkgeverslasten op arbeid en wordt de dga-taks m.b.t. eigenwoningschulden aangepast. Hieronder zetten we de plannen op een rij.

1. Lagere tarieven vennootschapsbelasting
Eén van de voorstellen is de vennootschapsbelasting (Vpb) verder te verlagen. De Vpb kent twee tarieven. Voor winsten tot € 200.000 is dit 20%, bij hogere winsten wordt het meerdere belast met 25%. Oorspronkelijk zou het hoge tarief in 2021 worden verlaagd naar 22,25%. Dit wordt nu 20,5%, ofwel een extra verlaging van 1,75%-punt. Het lage tarief daalt in 2021 naar 15%. Dit is 1%-punt extra ten opzichte van de geplande 16%.

Let op! Hier staat tegenover dat de voorziene verlaging van het hoge Vpb-tarief naar 24,3% in 2019 niet doorgaat. Het hoge tarief blijft volgend jaar dus 25%. Over het lage is niets gecommuniceerd; naar verwachting daalt dit tarief in 2019 wel tot de geplande 19%.

2. Minder werkgeverslasten op arbeid
Per 2021 worden de werkgeverslasten op arbeid verlaagd. Hiermee is jaarlijks € 200 miljoen gemoeid.

3. Aanpassing eigenwoningschuld dga-taks
In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden, worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd. Bovenop deze schuld zal een aanvullende gezamenlijke drempel van € 500.000 gelden voor de dga en zijn partner.

4. Meer afdrachtvermindering S&O voor grotere bedrijven
Bedrijven die in een jaar meer dan € 350.000 aan kosten maken voor activiteiten op innovatief gebied, krijgen meer afdrachtvermindering. Het percentage van 14% wordt vanaf 2020 verhoogd naar 16%.

5. Overgangsrecht 30%-maatregel
Er komt een overgangsmaatregel inzake het beperken van 8 naar 5 jaar van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid. De invoering van deze overgangsmaatregel wordt met 2 jaar uitgesteld. Met name werknemers die in 2019 en 2020 door de beperking getroffen worden, hebben hier baat bij.

Bron: SRA, 16-10-2018