Crowdfunding, de naam zegt het al, is het financieren van je plan met behulp van een grote groep mensen, vertelt Mark. En daarbij zijn twee mogelijkheden. ‘Je kunt externe beleggers aanspreken voor het financieren van je plan, of je kunt crowdfunding veel breder zien dan alleen het ophalen van een financiering en het ook inzetten als marketinginstrument. Wanneer je je op externe beleggers richt, zullen je investeerders vooral kijken naar de zekerheden en rendementen. Beleggers investeren vaak in meerdere projecten en zullen niet direct met anderen over je plan praten, waardoor je dit marketingaspect mist. Zo’n financieringstraject is vergelijkbaar met dat bij een bank.’

Je verhaal vertellen

Als je crowdfunding inzet als marketinginstrument, is een heel andere aanpak nodig, vervolgt Mark. ‘Dan gaat je campagne veel meer over jou als ondernemer. Alles draait om het vertellen van je verhaal en het activeren van mensen, waardoor ze zich met je verbonden voelen en klant en ambassadeur van je bedrijf worden. Bij CrowdAboutNow richten wij ons op deze tweede variant.’

Netwerk binden en betrekken

Crowdfunding is de laatste jaren flink in opkomst. En daarvoor zijn een aantal redenen, zegt Mark. ‘Ten eerste zijn veel ondernemers het vertrouwen in de bank kwijtgeraakt, waardoor ze op zoek zijn gegaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Daarnaast merken ondernemers dat ze nieuwe manieren moeten aanboren om hun netwerk en mensen daarbuiten aan zich te binden, die ontwikkeling begon jaren geleden in de horeca. Ondernemers moesten een slag maken in het contact met hun gasten en dat deden ze bijvoorbeeld door uit te leggen waar hun producten vandaan kwamen. Het bleek een perfecte manier om mensen aan zich te binden.’

Buiten de bank om

Crowdfunding is dan ook met name geschikt voor ondernemers met begrijpelijke of tastbare producten of diensten, vertelt Mark. ‘En je moet het vooral leuk vinden om mensen te activeren, om ze mee te nemen in je verhaal. Crowdfunding werkt goed voor startende ondernemers, maar ook zeker voor ondernemers die al langer bezig zijn, die een goede relatie hebben met hun netwerk en die zoeken naar financieringsmogelijkheden buiten de bank om. Zij kunnen crowdfunding met succes inzetten. Zij hebben immers al een binding met hun klanten en dat maakt de kans groot dat zij het leuk vinden om mee te investeren in hun groei.’

Marketing-element

Het marketing-element van crowdfunding kan je onderneming echt verder helpen. Maar dit marketing-element krijg je er niet automatisch bij, meent Mark. En daarin schuilt volgens hem ook meteen het gevaar. ‘Ik zie veel ondernemers die hun bankfinanciering willen vervangen door crowdfinanciering, maar die zich daarbij richten op een groep beleggers die er puur financieel in staan. En dat is jammer, want daardoor kan het resultaat verkeerd uitpakken. Enerzijds doordat investeerders vooral vertrouwen op de cijfers die gepresenteerd worden, terwijl mooie prognoses en ratio’s in de praktijk vaak niet blijken te kloppen. Aan de andere kant verwachten ondernemers zo mensen aan zich te kunnen binden op basis van betrokkenheid, maar ook dat gebeurt niet.’

Crowd engagement

‘Er zijn de laatste jaren veel crowdfundingplatforms bijgekomen en veel daarvan missen een essentieel onderdeel: het betrekken en activeren van de crowd. Crowdfunding wordt vaak als beleggingsinstrument gezien, maar dat is het gewoon niet. Zo gaan ze voorbij aan dat aspect van crowdfunding wat ondernemers verder kan helpen dan alleen het financieren van hun plannen, crowd engagement. Ik geloof dat je veel beter in één plan kan investeren waar je een bepaalde binding mee hebt, dan in honderden projecten waar je totaal geen feeling bij hebt.’

Een leven lang gratis bitterballen

Of Mark nog een tip heeft voor ondernemers die crowdfunding overwegen? ‘Denk goed na over de insteek van je campagne. Wat wil je dat een crowdfundingcampagne je oplevert? Kijk aan de hand daarvan welk platform bij je past en of je misschien toch beter naar de bank kunt gaan. En meer praktisch: verzin een aansprekende tegenprestatie waarmee je je netwerk kunt activeren én voor de lange termijn aan je kunt binden. Ondernemers denken vaak aan kortingen, maar die werken in de regel meestal niet. Een horecaonderneming in Utrecht bood buurtbewoners bijvoorbeeld de mogelijkheid om als tegenprestatie hun vuile afwas te komen brengen, dan kregen ze het schoon terug. Of ze kregen een leven lang gratis bitterballen op hun verjaardag. Hiermee nodig je je investeerder daadwerkelijk uit om eens langs te komen in je zaak. Zo kun je ze écht aan je binden en worden ze uiteindelijk misschien wel je ambassadeurs.’