Onder de noemer ‘Branches in Zicht’ brengt netwerkorganisatie SRA jaarlijks een rapport uit met de nieuwste financiële cijfers, gebaseerd op bijna 7000 jaarrekeningen van mkb-bedrijven die zijn aangesloten bij SRA-kantoren. In dit blog zetten we de belangrijkste bevindingen uit het rapport over 2018 op een rij.

2018 was een topjaar voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Gemiddeld steeg de omzet met bijna 10% ten opzichte van 2017. En ondanks de relatief forse toename van de personeelskosten (+9,2%) was de winstgroei ruim 16% sterker dan een jaar eerder. Met name de bouw en industrie boekten als branche mooie cijfers. Bovendien heeft het mkb fors geïnvesteerd, zowel met eigen als vreemd vermogen. De solvabiliteit is voor het mkb als geheel verbeterd met ruim 43%. Het eigen vermogen is per saldo met bijna 16% toegenomen.

De highlights per branche

Hieronder vindt u de belangrijkste ontwikkelingen uitgesplitst naar branche. Benieuwd naar het volledige rapport? Download dan het Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Industrie: sterke winstontwikkeling

De groeiende export, investeringen en consumptie hebben de industriebranche vorig jaar een boost gegeven. De Nederlandse industrie was in 2018 groter dan ooit en de winstgroei was bovengemiddeld. Wel drukt het tekort aan (technisch) geschoold personeel steeds sterker op de groei.

Bouw: opnieuw een topjaar

2018 was voor de bouw opnieuw een uitstekend jaar, met een bovengemiddelde omzet- en winstgroei. Een kanttekening is dat de vraag naar bouwprojecten nog altijd groter is dan de branche aankan.

Automotive: flinke duikeling

Structurele problemen, zoals krappe marges, te weinig personeel en een sterk veranderende vraag, hebben hun weerslag op de financiële resultaten in de automotive. De branche wist de opgaande lijn van het voorgaande jaar niet door te trekken. De omzet en winst groeiden wel, maar aanzienlijk trager dan de landelijke gemiddelden.

Detailhandel: matige cijfers

Ook in 2018 profiteerde de detailhandel van de groei van de economie, woningmarkt, werkgelegenheid en consumentenbestedingen. Hierdoor nam de omzet toe, maar tegelijkertijd stond de winstgevendheid onder druk. Per saldo bleef de branche opnieuw achter bij het mkb-gemiddelde.

Logistiek: binnenvaart blinkt uit

De omzet en winst stegen in 2018 sterker dan het jaar daarvoor, ondanks een forse toename van de bedrijfskosten. De binnenvaart had een belangrijk aandeel in de positieve resultaten. Tegelijkertijd vormt de krapte op de arbeidsmarkt voor veel transportbedrijven een belemmering voor verdere groei.

Horeca: groei zwakt af

Hoewel de branche in 2018 groeide, was dit wel aanzienlijk minder dan het voorgaande jaar. Positieve factoren waren de stijgende consumentenbestedingen en de groei van het toerisme. Hoge inkoopkosten en een gebrek aan personeel drukten echter de resultaten.

Medische zorg: hogere kosten drukken de winst

Groot probleem in de zorgsector is het stijgende tekort aan deskundige medewerkers. Daardoor moet de branche steeds vaker relatief dure uitzendkrachten en zzp’ers inhuren. Hoewel er sprake was van omzet- en winstgroei, leidde de forse stijging van de personeelskosten ertoe dat de zorg achterbleef bij andere sectoren.

Specialistische zakelijke diensten: vraag blijft groot

De positieve economische omstandigheden hebben de vraag naar specialistische zakelijke dienstverlening in 2018 een flinke impuls gegeven. Dit is terug te zien in een bovengemiddelde ontwikkeling van de omzet en de winst. Punt van aandacht blijft de margeontwikkeling.

Nog een paar belangrijke regionale verschillen

Hoewel de ontwikkeling in Nederland over de hele linie positief is, zijn er flinke regionale verschillen. Net als in 2017 behoorden Overijssel, Gelderland en Flevoland tot de koplopers. Ook de vier grote steden deden het beter dan gemiddeld. De regio Zeeland, Noord-Brabant en Limburg alsmede de regio Groningen, Friesland en Drenthe bleven enigszins achter.

Hoe doet ú het ten opzichte van de concurrent?

Bent u benieuwd hoe u ervoor staat als ondernemer? En hoe uw bedrijf zich verhoudt ten opzichte van de concurrent? Maak dan snel een afspraak met een van onze mensen. Wij beschikken over benchmarkgegevens van uw concurrenten en vertellen u graag onze visie op de toekomst en ontwikkelingen in uw branche. Samen komen we verder!