Rubriek_bullit-ONVoor de ondernemer

Op 16 maart 2015 heeft de Belastingdienst bevestigd dat het depotstelsel definitief niet doorgaat. Dit is zo afgesproken met de banken. Het systeem van g-rekeningen blijft bestaan en wordt toekomstbestendig gemaakt.

Er was eerst sprake dat het depotstelsel naar alle waarschijnlijkheid niet door zou gaan. Dat was toen echter nog niet officieel bevestigd. Dat is nu wel het geval met het nieuwsbericht van de Belastingdienst. Het depotstelsel is definitief van de baan.

Dit betekent voor het bedrijfsleven dat vrijwaring door storting op de g-rekening niet verandert, zo laat de Belastingdienst verder weten. Ook de doelgroepen blijven hetzelfde. Tot slot gaat de verplichte g-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen voorlopig niet door en wordt de mogelijkheid voor zzp’ers om een g-rekening te openen niet verder verkend. Wel wordt het g-rekeningenstelsel toekomstbestendig gemaakt.