Rubriek_bullit-ONVoor de werkgever
De gebruikelijkloonregeling voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd. Mocht het u ontgaan zijn, dan leest u hieronder nog een keer de gewijzigde regels.

Gebruikelijkloonregeling anno 2015

Met ingang van dit jaar moet uw loon volgens de hoofdregel worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking,
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of de daarmee verbonden vennootschappen (lichamen),
  • € 44.000.

Afwijkende regel

Wanneer uw bv als inhoudingsplichtige aannemelijk kan maken dat het loon dat volgens de bovenstaande hoofdregel is berekend, hoger is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, dan mag uw loon worden vastgesteld op:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, maar
  • minimaal op € 44.000 of – als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 44.000 – op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.