De blauwe Belastingdienst-envelop die u met enige regelmaat op de deurmat vindt, gaat verdwijnen. In de toekomst gaat de communicatie tussen u en de Belastingdienst vrijwel volledig digitaal.

Met deze digitale communicatie heeft de Eerste Kamer op dinsdag 13 oktober 2015 ingestemd.

Nu de Eerste Kamer akkoord is gegaan, kan de Belastingdienst de eerste stappen zetten naar volledig digitaal berichtenverkeer van en naar burgers en bedrijven. U moet daarbij op termijn denken aan de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren, het maken van bezwaar, uitspraken op bezwaar, voorlopige-, definitieve-, en navorderingsaanslagen, voorschotbeschikkingen toeslagen, informatieverzoeken van de Belastingdienst en dergelijke.

Berichtenbox
Het elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst zal plaatsvinden door middel van de Berichtenbox: een persoonlijke beveiligde elektronische postbus voor burgers, die onderdeel is van MijnOverheid.

Gewenningsperiode
Het berichtenverkeer met de Belastingdienst kan niet ineens volledig en verplicht elektronisch worden. Daarom is gekozen voor een zogeheten ingroeimodel met een gewenningsperiode. Zo kunnen mensen straks twee jaar wennen aan het elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst voor de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging voor het doen van de aangifte en voor de voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting.