Om meerdere redenen kan het voor uw bedrijf interessant zijn om oudere werknemers in dienst te nemen. Naast levens- en werkervaring die zij meebrengen, krijgt u in sommige situaties een flinke tegemoetkoming in de loonkosten.

Premiekorting oudere werkloze in 2017

Neemt u een werkloze in dienst van 56 jaar of ouder, dan krijgt u in 2017 een premiekorting van maximaal €7.000 bij een werkweek van 36 uur.

Voorwaarden premiekorting

De oudere moet voorafgaand aan indiensttreding een uitkering krijgen in het kader van:

  • Werkloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Een nabestaandenuitkering
  • De Wet Wajong
  • Bijstand
  • De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

De premiekorting verrekent u met de af te dragen premies van al uw werknemers samen. Heeft u weinig werknemers in dienst, dan kunt u wellicht niet alle korting verrekenen. Dit wordt volgend jaar anders.

Let op! Vanaf 2018 krijgt u voor genoemde doelgroep een korting per gewerkt uur. Deze korting wordt pas achteraf uitbetaald.

De premiekorting krijgt u nu, maar ook straks, maximaal drie jaar lang en uiterlijk tot de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Het maximum wordt met €1.000 verminderd tot €6.000.

Lage Inkomens Voordeel

Dit jaar heeft u voor werknemers met een laag inkomen recht op het zogenaamde lage inkomens voordeel (LIV). Bij een inkomen tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon (WML) bedraagt dit maximaal €2.000, bij een inkomen tussen 110% en 120% WML maximaal €1.000.

Let op! Dit jaar kunt u voor dezelfde werknemer recht hebben op de premiekorting én op het LIV. Vanaf 2018 kan dat niet meer en heeft u alleen recht op de premiekorting per gewerkt uur tot maximaal €6.000. In beginsel kan dit u dus maximaal €1.000 premiekorting en €2.000 LIV kosten.

Tip: Na drie jaar premiekorting kunt u weer wel recht hebben op het LIV, als de betreffende werknemer dan een inkomen heeft van maximaal 120% WML.