Menige zakelijke deal wordt afgesloten bij een goed diner. De kosten hiervan zijn aftrekbaar van de winst, dit jaar in sommige gevallen iets meer.

Aftrek beperkt

De kosten van een zakelijk etentje zijn slechts beperkt aftrekbaar. De wetgever wil op deze manier rekening houden met het privé voordeel van degene die de kosten maakt. Deze bespaart zich immers de kosten van een maaltijd.

Gemengde kosten

Kosten die slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn, worden fiscaal aangemerkt als gemengde kosten. Naast de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen zijn dit ook representatiekosten, zoals recepties en zakelijke feestjes, en de kosten van congressen en dergelijke.

Bv is duurder uit

De aftrek is afhankelijk van de vraag hoe de winst belast is. De winst in de eenmanszaak en vof is belast met inkomstenbelasting, de winst van de bv met vennootschapsbelasting. Voor de inkomstenbelasting is bepaald dat de aftrek van bovengenoemde kosten beperkt is tot 80%. Voor de vennootschapsbelasting is de beperking groter en bedraagt de aftrek slechts 73,5%.

Voorbeeld:

Een zakelijk gezelschap komt dineren. De rekening bedraagt €500. Voor de eenmanszaak en de vof is hiervan 80% ofwel €400 aftrekbaar. Voor een bv is 73,5% aftrekbaar ofwel €367,50.

Let op! Tot dit jaar was voor de eenmanszaak en de vof ook slechts 73,5% aftrekbaar. Door de maatregel is voor hen het etentje dus ‘goedkoper’ geworden. Overigens kunnen bedrijven die veel gemengde kosten maken, er ook voor kiezen een vast bedrag niet ten laste van de winst te brengen.

Tip: Is uw klant een eenmanszaak of vof, breng, dan onder de aandacht dat sinds dit jaar de aftrek van een etentje, receptie of zakelijk feestje is verruimd.

Voor u als horecaondernemer verandert er in principe weinig. Alleen als u zelf zakelijk uit eten gaat en u drijft uw horecabedrijf in de vorm van een eenmanszaak of vof, is de rekening ook voor u voor een groter deel aftrekbaar van de winst.