Fiscale highlights Voorjaarsnota 2022

De minister van Financiën heeft de Voorjaarsnota 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Voorjaarsnota bevat naast de begrotingsmutaties uit het lopende jaar ook de wijzigingen in de begroting die starten in 2023 en latere jaren. Voor het MKB vallen forse wijzigingen te verwachten.

De Voorjaarsnota bevat de volgende fiscale maatregelen:

  • De schijfgrens in de Vpb wordt vanaf 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000;
  • In box 2 worden vanaf 2024 twee schijven geïntroduceerd met een basistarief van 26% voor de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon en een tarief van 29,5% voor het meerdere;
  • De doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling wordt verlaagd van 25% naar 15%. Dit kan voor de DGA leiden tot een hoger gebruikelijk loon;
  • De in het coalitieakkoord opgenomen stapsgewijze verhoging van het heffingvrij vermogen in box 3 van € 50.650 naar uiteindelijk circa € 80.000 gaat niet door;
  • Per 2025 gaat voor de afbouw van de algemene heffingskorting naast het box 1-inkomen ook het inkomen uit box 2 en box 3 (het verzamelinkomen) meetellen;
  • Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 9% naar 10,1%;
  • De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2023. Dotatie aan de FOR is dan niet langer mogelijk, waarbij de bestaande al opgebouwde FOR nog wel op basis van de huidige regels kan worden afgewikkeld;
  • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt in 2023 verhoogd in plaats van pas in 2024.

Wij wijzen u erop dat de Voorjaarsnota op hoofdlijnen informatie geeft over de voorgenomen besluitvorming rondom de begroting voor 2023 en verder. De definitieve ontwerpbegroting zal op Prinsjesdag worden gepresenteerd.