Voor de werkgever en werknemerRubriek_bullit-WGWN

Wanneer u een (toekomstig) werknemer vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), mag u hem hiervoor dan een vergoeding geven? Onder de werkkostenregeling kunt u de kosten voor het aanvragen van een VOG niet zomaar voor uw rekening nemen. U mag de kosten van de verklaring wel onbelast vergoeden, maar dan moet u deze onderbrengen in de vrije ruimte.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Steeds vaker vragen werkgevers voor aanvang van de dienstbetrekking van hun toekomstig werknemer een Verklaring Omtrent het Gedrag. Voor bepaalde beroepen is een VOG zelfs wettelijk verplicht, zoals voor onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs. Uit de verklaring blijkt dat het gedrag van de werknemer in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen uw bedrijf. De kosten variëren van € 24,55 voor een aanvraag via internet tot € 30,05 voor een VOG-aanvraag via de gemeente.

U bent het niet verplicht maar natuurlijk mag u als werkgever de kosten voor het aanvragen van de verklaring aan uw werknemer vergoeden. De werkkostenregeling kent hier echter geen speciale regeling voor. Ondanks de soms wettelijke verplichting, valt de VOG niet onder de intermediaire kosten of onder een gerichte vrijstelling. Dat betekent dat u de kosten die uw werknemer maakt voor het aanvragen van een VOG alleen onbelast kunt vergoeden als u deze onderbrengt in de vrije ruimte.