Na een aantal dagen van debatteren is de Tweede Kamer op donderdag 17 november 2016 akkoord gegaan met de belastingplannen voor 2017. Daarmee komt onder andere de afschaffing van het pensioen in eigen beheer een stuk dichterbij en wordt het terugvragen van btw op oninbare vorderingen eenvoudiger.


Let op! De belastingplannen voor 2017 zijn nog niet definitief. Ook de Eerste Kamer moet akkoord zijn. Op 20 december aanstaande zal deze Kamer gaan stemmen over de belastingplannen voor 2017.

 

Belangrijke maatregelen
Het belastingpakket voor 2017 bevat onder meer de volgende belangrijke maatregelen:

 

Uitfasering pensioen in eigen beheer
Vanaf 2017 kan er geen pensioen in eigen beheer meer worden opgebouwd. Dga’s krijgen tot en met 31 maart 2017 de tijd om de laatste stappen te zetten die nodig zijn voor het stopzetten van de verdere opbouw van het eigenbeheerpensioen. In 2017, 2018 en 2019 heeft de dga de keuze tussen: het reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen afkopen met een belastingkorting, de pensioenaanspraak omzetten in een oudedagsverplichting of het eigenbeheerpensioen ongewijzigd laten, maar dan zonder verdere opbouw.

 

Gebruikelijkloonregeling en innovatieve startup
Het belastbaar loon van de dga van een innovatieve startup mag voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

 

Toegangsticket innovatiebox
De S&O-verklaring wordt centraal gesteld als toegangsticket voor de innovatiebox. Verder is de nexusbenadering nieuw in de innovatiebox. Hierdoor kunnen bedrijven slechts een deel van de voordelen uit innovatieve activiteiten in aanmerking nemen als zij een deel van het onderzoekswerk uitbesteden aan verbonden lichamen.

 

Verlenging tariefschijf vennootschapsbelasting
De eerste tariefschijf (20%) van de vennootschapsbelasting wordt in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000.

 

Btw op oninbare vorderingen
Vanaf 2017 wordt het eenvoudiger om de btw op oninbare vorderingen terug te vragen. De btw is in ieder geval terug te vragen één jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden als de factuur op dat moment nog niet is betaald. Een apart schriftelijk verzoek om teruggaaf is niet meer nodig. Het oninbare btw-bedrag mag gewoon in de reguliere btw-aangifte worden meegenomen.

 

Geen huuraftrek voor onzelfstandige werkruimte in huurwoning
Het is vanaf 2017 niet meer mogelijk om ingeval van een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning, huurkosten in aftrek te brengen.

 

Aftrekpercentage gemengde kosten omhoog
Het aftrekpercentage voor bepaalde gemengde kosten (zoals kosten van voedsel/drank/genotmiddelen en representatie) gaat omhoog van 73,5% naar 80%. Die verhoging geldt alleen voor ondernemers in de inkomstenbelasting en niet voor ondernemers in de vennootschapsbelasting.

 

Monumenten- en scholingsaftrek
De in de belastingplannen voorgestelde afschaffing van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumentenpanden is uitgesteld. Deze aftrekpost voor particuliere eigenaren van monumentenpanden blijft in 2017 nog bestaan. Ook de afschaffing van de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven, die gepland staat voor 2018, is nog even aangehouden.