Het eerste steunpakket waarmee de overheid ondernemers door de coronacrisis wil helpen, loopt 31 mei af. Inmiddels ligt het tweede steunpakket op tafel. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden verlengd, tot en met augustus. Toch zijn er ook een paar wijzigingen. We zetten ze graag voor u op een rij.

1. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB: meer compensatie vaste lasten bij 30% omzetverlies

Volgens de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB kunnen bedrijven een tegemoetkoming van maximaal € 20.000 krijgen voor hun vaste lasten. Nieuw is dat bedrijven te maken moeten hebben met minstens 30% omzetderving (in de bestaande regeling moeten de omzetderving en de vaste lasten minstens € 4.000 bedragen). De nieuwe regeling staat open voor dezelfde getroffen sectoren uit de huidige TOGS-regeling.

2. NOW-regeling 2.0: de ontslagboete is van de baan

De verlengde NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Als de omzet voor 100% wegvalt, geldt de maximale vergoeding van 90%. Valt minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd. Bij 50% omzetverlies betekent dit een vergoeding van 45% van de loonkosten. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden, die naar keuze kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Doet u voor de tweede keer een beroep op de NOW? Dan met de omzetperiode aansluiten op de periode in het eerste tijdvak. Eventuele subsidies in het kader van de coronacrisis tellen mee als omzet.

In de NOW-regeling 2.0 vervalt de ontslagboete als een werkgever tijdens de NOW-subsidie werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die tussen 1 juni en 31 augustus 2020 worden ingediend. Ook gelden er voorwaarden rond dividenduitkeringen en bonussen en is er een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven.

Het kabinet streeft ernaar dat u de verlengde tegemoetkoming in loonkosten kunt aanvragen vanaf 6 juli. De loonkostensubsidie voor de NOW 1.0 kunt u tot en met 5 juni aanvragen (dat was 31 mei).

3. Tozo-regeling 2.0: nu wel een partnertoets

Ook Tozo-regeling voor zelfstandigen blijft van kracht. De aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt verlengd tot eind augustus 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Wat er verandert, is dat de Tozo 2.0-regeling in tegenstelling tot Tozo 1.0 wél een partnertoets bevat. Wanneer het gezinsinkomen door het inkomen van de partner boven het sociaal minimum blijft, dan krijgt de zelfstandige straks dus geen inkomensondersteuning meer. Ondernemers kunnen de Tozo 2.0 vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij hun woongemeente.

4. Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot 1 september

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

5. Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

Ook de extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het gaat daarbij om de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen de komende drie maanden € 150 miljoen extra.

Meer weten?

De bovenstaande opsomming is een samenvatting van de wijzigingen. De complete tekst vindt u in de brochure ‘Het tweede steunpakket van € 13 miljard: wat wijzigt er?’. U kunt de brochure hier downloaden.

Let op! De regelingen worden regelmatig aangevuld of verbeterd. Hoewel wij onze uiterste best doen om u zo volledig mogelijk te informeren, kan het dus zijn dat de tekst in de brochure inmiddels door de actualiteit is ingehaald. Wilt u meer informatie over de huidige stand van zaken? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder!