Eind mei verscheen het SRA-Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2018’. Het rapport laat zien dat de gemiddelde omzet van het Nederlandse mkb in 2017 opnieuw is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, maar dat de personeelskosten de winstgroei drukken. Per branche geeft het rapport ook de verwachtingen voor 2018. In dit blog zetten we de highlights uit het rapport op een rij.

 

 

De highlights per branche
Hieronder vindt u de belangrijkste ontwikkelingen uitgesplitst naar branche. Benieuwd naar het volledige rapport? Download dan het Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2018’.

 

Industrie: op volle toeren
De financiële resultaten in de industrie zijn beter dan het landelijke gemiddelde. De Nederlandse industrie maakt een nieuwe groeispurt door, mede door de export en het herstel van de binnenlandse vraag.

 

Bouw: alle seinen op groen
De bouwsector groeit meer dan het landelijk gemiddelde. De investeringen nemen toe. Er is meer ruimte voor de utiliteitsbouw en de Nederlandse huizenmarkt blijft onverminderd sterk.

 

Automotive: omzet trekt weer aan
De verkoop van nieuwe personenauto’s zit in de lift en daar profiteert de branche van. Opnieuw trekt de omzet aan. Punt van aandacht is het vinden van geschoolde monteurs.

 

Detailhandel: groei stabiliseert
De verschillen in de Nederlandse detailhandel zijn groot, maar over het geheel gezien was 2017 een matig jaar voor de branche. De omzetgroei stabiliseert.

 

Medische zorg: verdere groei
Deze sector kent een verdere groei, maar heeft tegelijkertijd te maken met hogere kosten.

 

Logistiek: beperkte winststijging
Het vervoer over water herstelt zich. Meer logistieke ondernemers zien hun omzet en winst stijgen, echter met relatief bescheiden percentages. Vergeleken met het mkb-gemiddelde blijft de omzetstijging in de logistiek achter.

 

Horeca: opnieuw stijgende lijn
Al een aantal jaren laat de horeca een opwaartse lijn zien. Consumenten besteden meer, toeristen geven meer uit en ook de zakelijke vraag neemt toe.

 

Specialistische zakelijke dienstverlening: matig jaar
De specialistische zakelijke dienstverlening heeft een matig jaar achter de rug. De winst- en omzetgroei van de zakelijke dienstverlening zijn in 2017 sterk afgenomen.

 

Tot slot nog een paar belangrijke regionale verschillen
De regionale cijfers van het Nederlandse mkb lopen uiteen. Een paar opvallende verschillen: De personeelskosten stijgen gemiddeld het hardst in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Alle regio’s groeien, maar het Zuiden spant de kroon; ondernemers in die regio hebben in 2017 gemiddeld de hoogste winstcijfers behaald.

 

Hoe staat u ervoor als ondernemer?
Ons team kan u niet alleen vertellen waar u met uw eigen organisatie staat, maar ook hoe uw bedrijf zich verhoudt ten opzichte van de concurrent. Wij hebben de beschikking over benchmarkgegevens van uw concurrenten en gaan hierover graag met u in gesprek. Daarnaast bespreken we graag onze visie op de toekomst en de trends en ontwikkelingen die we in uw branche signaleren. Zo komen we samen verder. Maak nu een afspraak!