De overdrachtsbelasting op woningen bedraagt 2%, terwijl die voor kantoren en andere niet-woningen 6% bedraagt.

 

De vraag is welk tarief overdrachtsbelasting gehanteerd moet worden voor een tot woning verbouwd kantoor, of een tot kantoor verbouwde woning.
Het Hof geeft in een recente uitspraak aan dat het van belang is of een pand bij verkoop naar zijn aard bestemd is als woning. Alleen als dit het geval is, kan het tarief van 2% worden toegepast. Bij twijfel of een pand naar zijn aard bestemd is als woning, is mede van belang of de gemeente er een woonbestemming aan heeft gegeven. In de betreffende zaak ging het om een pand dat in 1893 was gebouwd als woonhuis. Het was echter verbouwd en de laatste decennia in gebruik geweest als advocatenkantoor. Inmiddels was het pand echter weer opnieuw tot woning verbouwd en was bij de verkoop 2% overdrachtsbelasting afgedragen. De vraag was of dit terecht was.

 

Verkoop advocatenkantoor gezien als woning
De rechters kwamen tot de conclusie dat het pand bij de eerste verbouwing van woning tot advocatenkantoor slechts beperkt was aangepast. Zo was onder meer de badkamer verwijderd, maar waren de leidingen wel in stand gelaten. Daarom kostte het ook weinig moeite het kantoor weer om te bouwen tot woning. Door de beperkte aanpassingen was het pand naar zijn aard altijd bestemd gebleven als woning. De verkoop van het advocatenkantoor werd dan ook gezien als de verkoop van een woning en dus hoefde er slechts 2% overdrachtsbelasting betaald te worden.

 

Woonbestemming fiscaal gunstig
Dit maakt duidelijk dat het bij de verbouwing van een woning tot kantoor of andersom, voor de overdrachtsbelasting van belang is wat de aard van de bestemming van het pand is. Het is fiscaal het gunstigst als een pand een bestemming als woning heeft en deze ook behoudt. Mocht het pand op een later tijdstip namelijk weer verbouwd en verkocht worden, zoals in bovenstaand voorbeeld, dan blijft in dat geval het lage tarief van 2% van toepassing. Bij een ingrijpende verbouwing verdwijnt echter de woonbestemming en moet er bij verkoop wel tegen 6% afgerekend worden.

 

Tip
Is bij de aankoop van een pand bij u 6% overdrachtsbelasting in rekening gebracht en betwijfelt u of dit terecht is, neem dan contact op met uw adviseur om te kijken of het zin heeft om in bezwaar te gaan.