Rubriek_bullit-ONVoor de ondernemer
Bij een onjuiste of een onvolledige rittenregistratie kan de inspecteur een verzuimboete opleggen die kan oplopen tot € 5.278. In geval van opzet of grove schuld is zelfs een hogere boete mogelijk. De inspecteur moet dan wel beoordelen of de feiten voldoende ernstig zijn om een dergelijke hoge boete op te leggen.

Heeft uw werknemer een auto van de zaak en gebruikt hij deze niet privé, dan kan hij een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen. Met deze Verklaring hoeft u geen rekening te houden met de bijtelling. Maar ook met een Verklaring op zak zal de werknemer moeten aantonen dat hij op jaarbasis de auto niet meer dan 500 kilometer privé gebruikt. Dat kan met een sluitende rittenregistratie. Blijkt later dat de bijtelling ten onrechte niet heeft plaatsgevonden dan kan dit resulteren in een verzuimboete van 80% van € 5.278. Bij een onjuiste of onvolledige rittenregistratie loopt de verzuimboete op naar 100% van € 5.278.

Is grove schuld dan wel opzet in het spel, dan riskeert uw werknemer geen verzuimboete, maar een vergrijpboete van 40% dan wel 80% van de nagevorderde belasting. In geval van een onjuiste of onvolledige rittenregistratie kan de vergrijpboete zelfs oplopen tot 100%. De inspecteur moet dan wel onderzoeken of de zaak ernstig genoeg is voor een dergelijke hoge boete. Wordt een vergrijpboete opgelegd dan is het zaak de inspecteur dus te vragen om een onderbouwing.