Nogal wat mkb-ondernemers maken voor hun bedrijf gebruik van een werkruimte thuis. Bijvoorbeeld om goederen op te slaan of de administratie bij te houden. Betreft het een huurwoning, dan kan een IB-ondernemer hiervoor onder voorwaarden kosten in aftrek brengen van zijn winst. Dit is onlangs door de Hoge Raad in een arrest bepaald.

 

Voorwaarden
Er bestaat recht op aftrek van kosten als de zakelijk gebruikte ruimte meer dan 10% van de woning betreft. In dat geval is van belang dat u het huurrecht van de woning aanmerkt als ondernemingsvermogen. Dit moet blijken uit uw balans of resultatenrekening. U mag dan de betaalde huur in aftrek brengen op de winst, maar moet een correctie aanbrengen ter grootte van het eigen woning forfait voor ondernemerswoningen. Dit forfait bedraagt in 2016 in de meeste gevallen 1,85% van de WOZ-waarde van de woning. Het saldo trekt u dus af van de winst.

 

Let op! De Hoge Raad geeft in de uitspraak niet aan of er ook recht op aftrek van kosten bestaat voor met de werkruimte samenhangende kosten. Denk daarbij aan de kosten van de inrichting, verzekeringen, de OZB en dergelijke. Uit eerdere rechtspraak is echter af te leiden dat een evenredig deel hiervan ook in aftrek komt. Dit is dus nog niet door de Hoge Raad bevestigd.

 

Het aanmerken van het huurrecht als ondernemingsvermogen doet u in de eerste aangifte waarbij dit speelt. Heeft u dit in het verleden niet gedaan, dan is de uitspraak van de Hoge Raad naar onze mening voldoende reden om uw keuze te wijzigen. U kunt uw aangiftes op dit punt nog herzien zolang deze nog niet definitief vaststaan.

 

Let op! De uitspraak heeft geen gevolgen voor ondernemers met een koopwoning of voor vergoedingen aan werknemers.

 

Heeft u vragen over de aftrek voor de kosten van een bedrijfsruimte in een huurwoning, neem dan contract met ons op.