Miljoenen Nederlanders bezitten een eigen woning waarop een hypotheek rust. Wanneer zij ook over spaargeld beschikken rijst de vraag of extra aflossen wellicht een optie is. De hypotheekrente voor een rentevast periode van vijf jaar is momenteel historisch laag. Nu op een spaarrekening nog maar nauwelijks rente vergoed wordt, kan de vraag opkomen of extra aflossen misschien raadzaam is. Lost u uw hypotheek geheel of deels af, dan heeft dit verschillende fiscale en financiële gevolgen.

 

Geen rente(aftrek) meer
Uiteraard hoeft u na aflossing van uw hypotheek uw bank geen rente meer te betalen over het afgeloste deel. Logischerwijs kunt u deze rente dan ook niet meer in aftrek brengen in box 1.

 

Tip: Bij gehele aflossing van uw hypotheek  heeft u in box 1 geen bijtelling meer  van het eigenwoningforfait. Als u rente voor uw woning aftrekt in box 1 moet u normaal gesproken ook altijd het eigenwoningforfait bijtellen. Uw renteaftrek wordt hierdoor lager dan de daadwerkelijk betaalde rente. Deze bijtelling is echter nooit hoger dan de aftrekbare rente. Bij gehele aflossing van uw hypotheek heeft u daarom ook geen bijtelling eigenwoningforfait meer.  Dit forfait bedraagt voor de meeste woningen 0,75% van de WOZ-waarde.

 

Let op! Houd er rekening mee dat u mogelijk een boeterente moet betalen aan de bank.

 

Sparen kost geld
Na aflossing met uw spaargeld krijgt u uiteraard geen rente meer over dit spaargeld. Gezien de zeer lage rente op spaarrekeningen zult u dit waarschijnlijk nauwelijks merken. Wat u wel zult merken, is dat u geen belasting meer verschuldigd bent in box 3 over het voor de aflossing gebruikte spaargeld.

 

Let op! Vanaf 2017 betaalt u in box 3 geen 1,2% belasting meer maar is de belasting afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen. Tot en met een vermogen van € 100.000 betaalt u 0,861%, voor uw vermogen boven de € 100.000 tot en met € 1.000.000 betaalt u 1,38% en daarboven 1,617%. Uw voordeel is dus afhankelijk van de grootte van uw vermogen.

 

Andere aandachtspunten
Het lijkt er op dat aflossen financieel voordelig is. Of het ook raadzaam is om af te lossen is volledig afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Mogelijk heeft u uw spaargeld op een later moment voor andere doeleinden nodig. Gebruikt u uw spaargeld om af te lossen dan zit dit geld echter ‘vast’ in uw woning en kunt u dit alleen weer vrij besteedbaar krijgen door verkoop van de woning of het afsluiten van een nieuwe lening. Bedenk daarbij, dat het niet altijd zal meevallen om een nieuwe lening af te sluiten en dat bovendien de rente die u op deze lening betaalt dan niet meer aftrekbaar is in box 1.

 

Tip: Denkt u na over aflossing, laat u dan goed informeren over de fiscale en financiële consequenties. Onze adviseurs kunnen u nader informeren over de gevolgen in uw persoonlijke situatie.