Als u diensten aan een ondernemer in een ander EU-land verricht, is er sprake van een intracommunautaire prestatie (ICP). Let hierbij op door welke partij en waar de btw moet worden afgedragen.

 

Van een ICP is sprake indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en volgens de hoofdregel voor het bepalen van de plaats van dienst de dienst wordt verricht in het land waar de opdrachtgever is gevestigd (zoals bij een adviesdienst). De dienst is in dat geval belast in het andere EU-land. In Nederland is in dat geval geen btw verschuldigd maar wordt de btw verlegd naar de afnemer.

 

Diensten aan particulier
Wanneer u diensten verricht aan particulieren of rechtspersonen zonder een btw-identificatienummer die zijn gevestigd in een ander EU-land, gelden andere regels. Verricht u bijvoorbeeld een dienst aan een particulier gevestigd in een ander EU-land, dan dient in Nederland btw aan te worden gegeven. Hierop zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om personenvervoer of diensten die te maken hebben met onroerend goed.

 

Buiten de EU
Als er diensten worden verricht aan afnemers gevestigd buiten de EU, geldt als hoofdregel dat de diensten belast zijn in het vestigingsland van de afnemer wanneer deze ondernemer een btw-identificatienummer heeft. Is de afnemer een particulier dan zijn de diensten belast met Nederlandse btw.

 

Tip: Welke partij en waar de btw moet worden afgedragen, hangt van de situatie af. Het is altijd raadzaam advies in te winnen van uw adviseur, wanneer u zaken gaat doen met het buitenland.

 

Opgaaf intracommunautaire prestaties
Indien een ICP wordt verricht, dient er naast de btw-aangifte een opgaaf intracommunautaire prestaties te worden gedaan. Hierop worden de leveringen en verrichte diensten die door u verricht zijn binnen de EU en waarvoor de afnemer in het andere EU-land btw moet aangeven, verwerkt.