Rubriek_bullit-DGAVoor de DGA

We gaan steeds dieper in op het creëren van een transparant dashboard op het systeem om zo tot een op maat gemaakte oplossing te komen voor uw bedrijf. Dit is deel 3 uit de reeks.

Door met een managementinformatiesysteem te werken creëert u een toekomstgerichte visie voor uw bedrijf. Nu de kritieke succesfactoren en de kritische prestatie indicatoren zijn bepaald moeten deze gekoppeld worden aan de bedrijfsprocessen. Hier gaan we in dit derde deel dieper op in.
bedrijfsprocessen en doelen

Begin groot

Begin bij het begin: inventariseer de verschillende afdelingen en functies binnen uw bedrijf.

Processen en wensen

Inventariseer de processen bij iedere afdeling en waar mogelijk ook bij iedere functie. Hoe verloopt de gang van zaken nu en heeft de afdeling of functie invloed op de uiteengezette activiteiten die het bedrijf wilt ontplooien en zo niet, zou dat wel het geval moeten zijn?

Uiteenzetten van een strategie

Pas de KPI’s en KSF’s toe op de bedrijfsprocessen zoals ze nu zijn met als doelstelling de kwaliteit te verhogen met zo laag mogelijke kosten. Hierbij kan de workload per medewerker verbeteren, prestaties per tijdseenheid verhogen, of deadlines beter worden gehaald. Net wat u belangrijk vindt kan worden verbeterd door de indicatoren aan de processen te koppelen.

Data verwerken

Natuurlijk bent u nog nergens zonder de data te verwerken. Wanneer hiervan een mooi overzicht is, kunnen deze wekelijks, maandelijks of per kwartaal worden vergeleken om zo stapsgewijs steeds dichter bij u bedrijfsdoelen te komen.