Ik ben een ondernemer zonder personeel en ben daarnaast bij één opdrachtgever in dienstbetrekking werkzaam. Ik heb verschillende opdrachtgevers en loop ondernemersrisico.

 

Wat mij betreft is er geen enkele twijfel dat ik een echte ondernemer ben. Beïnvloedt mijn dienstbetrekking de fiscale voordelen die gelden voor een ondernemer? Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

 

Als het loon dat u ontvangt uit de dienstbetrekking kan worden aangemerkt als winst uit onderneming heeft de dienstbetrekking geen invloed op uw fiscale voordelen. Het telt dan gewoon mee voor bijvoorbeeld de mkb-winstvrijstelling en de toepassing van de zelfstandigenaftrek.

 

Kan het loon dat u ontvangt uit de dienstbetrekking niet worden aangemerkt als winst uit onderneming dan kunt u hierover niet de mkb-winstvrijstelling toepassen en komt u mogelijk niet in aanmerking voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek.

 

Dienstbetrekking vormt winst uit onderneming
Het loon uit een dienstbetrekking wordt aangemerkt als winst uit onderneming als sprake is van:
– een nauwe samenhang tussen de werkzaamheden in de dienstbetrekking en die in uw onderneming, en;
– ondergeschiktheid van de dienstbetrekking aan uw onderneming.

 

Let op! Of hiervan sprake is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Overleg hierover met uw adviseur.