Jaarrekening

Samenstellingsverklaring

Een jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen en het resultaat van de organisatie. De jaarrekening dient zo nauwkeurig mogelijk te zijn dat de gemiddelde gebruiker zijn beslissingen hierop kan nemen. In andere woorden er mogen geen materiƫle afwijkingen in de jaarrekening zitten.

Glissenaar is gespecialiseerd in het opstellen van Jaarrekeningen. Wanneer Glissenaar het bestuur van de organisatie of de ondernemer helpt bij het maken van de jaarrekening, wordt hierbij een samenstellingsverklaring afgegeven. Hierin staat de volgende informatie:

  • de inhoud van de opdracht
  • de verantwoordelijkheden van het bestuur
  • de verantwoordelijkheden van de accountant

  • Als Glissenaar het bestuur/ondernemer helpt met het maken van de jaarrekening, wordt er uitgegaan van de informatie die word aangeleverd. Daarnaast helpen wij het bestuur/ondernemer bij het maken van schattingen of de juiste keuze met betrekking tot de passende grondslagen voor financiĆ«le verslaggeving.

    Kortom, Glissenaar helpt u graag bij het opstellen van de jaarrekening! Interesse? Neem dan gerust contact met ons op.