Ik ben een ondernemer zonder personeel. Ik heb verschillende opdrachtgevers en loop ondernemersrisico.

 

Wat mij betreft is er geen enkele twijfel dat ik een echte ondernemer ben. Eén van mijn opdrachtgevers wil mijn vergoeding echter aanmerken als loon uit dienstbetrekking. Kan ik als ondernemer ook in dienstbetrekking werkzaam zijn?

 

Ja, dat kan. Voor het beoordelen of sprake is van een dienstbetrekking gelden de volgende criteria:
– het persoonlijk verrichten van arbeid,
– tegen een vergoeding,
– waarbij sprake is van een gezagsverhouding die zou kunnen worden aangemerkt als werkgeversgezag.

 

Ook als u een echte ondernemer bent kan dus ten opzichte van bepaalde opdrachtgevers sprake zijn van een dienstbetrekking. Het één sluit het ander dan ook niet uit.

 

Tip: Indien u een modelovereenkomst sluit met uw opdrachtgever kan uw opdrachtgever zekerheid krijgen over de loonheffingen. U moet dan wel daadwerkelijk volgens de afspraken in deze modelovereenkomst werken.