Ik heb 100% van de aandelen in een bv. De bv beschikt over een flink bedrag op de bankrekening. Daarnaast heb ik in 2011 een woning gekocht en voor € 500.000 een aflossingsvrije lening bij de bank afgesloten.

De rente op deze lening bedraagt 5% en staat voor 10 jaar vast. Ik mag jaarlijks 20% van het oorspronkelijke leningsbedrag boetevrij aflossen.

Ik wil de boete wegens vervroegd aflossen voorkomen en jaarlijks 20% van de lening door mijn bv laten aflossen. Mijn bv leent dit bedrag dan vervolgens weer aflossingsvrij aan mij. Kan dit fiscaal of verlies ik mijn recht op renteaftrek?

Ja, dat kan. U behoudt uw recht op renteaftrek.

Voor een eigenwoninglening geldt vanaf 2013 dat de rente in principe alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Naast de aflossingseis geldt de voorwaarde dat de lening is aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning.

Voor een oude eigenwoninglening hoeft u niet aan de eerste voorwaarde, de aflossingseis, te voldoen. Een oude eigenwoninglening is een lening die u op 31 december 2012 al voor uw eigen woning had.

Tip!
In een aantal uitzonderingsgevallen wordt een na 31 december 2012 afgesloten lening ook (gedeeltelijk) aangemerkt als oude eigenwoninglening. Neem voor deze specifieke situaties contact met ons op.
Uw lening bij de bank bestond al op 31 december 2012 en wordt dus aangemerkt als oude eigenwoninglening. U hoeft voor deze lening niet te voldoen aan de aflossingseis. Als u de lening bij de bank (gedeeltelijk) oversluit naar uw eigen bv, blijft ook dit deel aangemerkt als oude eigenwoninglening. U hoeft dus ook voor de lening bij uw bv dan niet te voldoen aan de aflossingseis.