Klachten

Glissenaar Accountants B.V. heeft ook een klachtenregeling. Mocht u aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Glissenaar Accountants, dan kunt u zich wenden tot de klachtenregeling. Glissenaar Accountants zal u klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Hoe dient u een klacht in?
Wanneer een klacht schriftelijk wordt ingediend, dan dient deze persoonlijk ondertekend te zijn en te bestaan uit:
• uw naam en adresgegevens;
• de dagtekening van de schriftelijke klacht;
• een duidelijke omschrijving van uw klacht.

De schriftelijke klacht kunt u richten aan Glissenaar Accountants t.a.v. Henk Glissenaar.