KvK & BTW

Glissenaar Accountants B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30188382. Op de opdrachtbevestiging en overige diensten van Glissenaar Accountants zijn van toepassing de SRA-algemene voorwaarden die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40481496.

Het BTW-nummer van Glissenaar Accountants is 8125.18.858.B.01