Rubriek_bullit-DGAVoor de DGA

Bent u directeur-grootaandeelhouder en leent u geld aan uw bv? Zorg er dan voor dat de lening zakelijk is. Dat houdt in, dat een ander de lening ook onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt. Bij betalingsproblemen van de bv is het verlies op een zakelijke lening aftrekbaar in box 1. Met een schriftelijke geldleningsovereenkomst moet de Belastingdienst bewijzen dat de lening onzakelijk is. Leg daarom de lening vast.

Voorbeeld:
U leent aan uw bv € 50.000 en ontvangt 5% (€ 2500) rente per jaar. Stel nu dat sprake is van een slecht scenario: de bv kan het geld niet terugbetalen. Dan wilt u in ieder geval het verlies op de lening in aftrek brengen in box 1. Als de Belastingdienst aannemelijk kan maken dat een ander de lening niet zou hebben verstrekt, ook niet voor een hogere rente, dan is het verlies niet in box 1 aftrekbaar. Met een schriftelijke leningsovereenkomst die wordt nageleefd maakt u dat voor de Belastingdienst minder eenvoudig.